دی وی ار برایت ویژن

دی وی ار برایت ویژن,DVR BRIGHTVISION,دی وی ار,برایت ویژن,دی وی ار 4کانال برایت ویژن,دی وی ار 8کانال برایت ویژن,دی وی ار 16کانال برایت ویژن,دی وی ار کوچک,دی وی ار HDMI,دی وی ار فول,دی وی ار فول D1,دی وی ار 960H,برایت دی وی ار,dvr برایت ویژن,DVR برایت

انواع دی وی ار برایت ویژن

سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸

44272186 - 021 , 44272185 - 021   |   info@mediadid.com 


دی وی ار 4 کانال BED-4096-PL دی وی ار 8 کانال BED-8096-PL
دی وی ار 4 کاناله با 4 صدا سری اکونومی دی وی ار 8 کاناله با 4 صدا سری اکونومی
دی وی ار 4 کانال مدل BED-4096-TM دی وی ار 8 کانال مدل BED-8096-TM
دی وی ار 4 کاناله با 2 صدا سری تاچ پنل دی وی ار 8 کاناله با 2 صدا سری تاچ پنل
دی وی ار 4 کانال مدل BED-4096-T دی وی ار 8 کانال مدل BED-8096-T
دی وی ار 4 کاناله با 4 صدا سری تاچ پنل دی وی ار 8 کاناله با 8 صدا سری تاچ پنل
دی وی ار 9 کانال مدل BMD-9096-T دی وی ار 16 کانال مدل BED-1696-TM
دی وی ار 9 کاناله با 9 صدا سری تاچ پنل دی وی ار 16 کاناله با 4 صدا سری تاچ پنل
دی وی ار 12 کانال مدل BMD-1296-T دی وی ار 16 کانال مدل BMD-1696-T
دی وی ار 12 کاناله با 4 صدا سری تاچ پنل دی وی ار 16 کاناله با 16 صدا سری تاچ پنل
دی وی ار 16 کانال مدل BHD-1696-HD8 دی وی ار 32 کانال BHD-3296-HD8
دی وی ار 16 کاناله با 16 صدا سری صنعتی دی وی ار 32 کاناله با 16 صدا سری صنعتی

بازگشت به لیست دی وی ار