WDR در دوربین مدار بسته

WDR یا Wide dynamic Range را در این مقاله مورد بررسی و توضیح قرار می دهیم و نیز مقایسه تصویر دوربین مدار بسته با WDR و دوربین مدار بسته با BLC را در این قسمت داریم.

WDR یا Wide dynamic Range را در این مقاله مورد بررسی و توضیح قرار می دهیم و نیز مقایسه تصویر دوربین مدار بسته با WDR و دوربین مدار بسته با BLC را در این قسمت داریم.

چهار‌شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۸

44272186 - 021 , 44272185 - 021   |   info@mediadid.com 

چهار‌شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۸ | 00:00  0 نظر   514 بازدید


WDR یک تکنولوژی جدید است که در واقع برای حل مشکلات ناشی از استفاده BLC بوجود آمد در این نوع فناوری مربوط به یک فرم در تصاویر، یکی با سرعت شاتر بالا و دیگری با سرعت شاتر پایین دریافت می شود، زمانیکه به اتفاق ترکیب می گردند در فریم نهائی تمام بخش های تصویر شفاف دیده می شود، حتی اگر یک بخش تصویر پر نور و بخش دیگر کم نور باشد، سه تصویر زیر تفاوت این روش ها را نشان میدهد، دوربین مدار بسته مجهز به WDR و دوربین مدار بسته مجهز به BLC و دوربین مدار بسته در حالت معمولی نشان داده شده است

حال با توجه به توضیحی که برای WDR داده شد، WDR را به یک ویژگی در دوربین های مدار بسته تبدیل می کند، ویژگی که امکان میدهد در تصاویری که پدیده ضدنور وجود دارد بخش های پر نور و کم نور به وضوح دیده می شود.

که دوربین ها را برای برخی از منظورها و اهدافی که برای نصب دوربین مدار بسته متصور است بسیار مفید و ضروری می کند لذا در صورتیکه دوربین مدار بسته مقابل درب ورودی نصب شود وجود این ویژگی در دریافت تصاویر در اوضاع نامساعد نوری را بسیار قوت خواهد بخشید.

دوربین های مداربسته ای که تصاویر آنرا مشاهده می کنید با استفاده از فناوری پیش رفته WDR ساخته شده و قادر است رنگ های واقعی را بدست آورد، و در برابر کنتراست های بالا و تغییرات سریع نور، واکنش مناسبی را از خود نشان می دهد و با برنامه ریزی آن از طریق منوی موجود کاربر را قادر می سازد هر وضیعتی را ممکن سازد.

نوشته شده توسط مهندس دشتی


دیدگاه خود را بیان کنید