دی وی ار های جدید برایت ویژن برای انتقال تصویر نیاز به IP STATIC ندارد

0

0

سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸

44272186 - 021 , 44272185 - 021   |   info@mediadid.com 

سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸ | 00:00  0 نظر   333 بازدید


دی وی ار های جدید برایت ویژن دارای سیستم Icloud بوده که شما را نسبت به گرفتن IP STATIC بی نیاز می کند بدان معنی که شما برای انتقال تصویر این نوع دی وی ار ها فقط کافی است دی وی ار خود را با یک کابل شبکه به اینترنت وصل نمائید و در تنظیمات دستگاه شماره ای دی دستگاه خود و سایتی که انتقال تصویر خود را باید مشاهده کنید را می بینید.


دیدگاه خود را بیان کنید